• Grønt Flagg i Tronvik Gårdsbarnehage

  07/02/2019

  Som første private barnehage i Moss ble vi Grønt Flagg sertifisert 4. mai 2010. Vi startet arbeidet mot Grønt Flagg-sertifisering høst 2009. Og har siden dette jobbet med flere viktige miljøtema. Hovedfokuset vårt har ligget på temaer som resirkulering, kosthold, gjenbruk og gjest i naturen, og disse temaene har satt i gang mange flotte tiltak og aktiviteter innenfor dette arbeidet.

  Grønt Flagg er en internasjonal sertifiseringsordning for skoler og barnehager. Formålet med Grønt Flagg er å fremme bærekraftig utvikling gjennom miljøopplæring. Tanken er at ved å la barn og unge ta aktiv del i miljøprosjekter og planleggingen av disse, fører dette til gode miljøkunnskaper som gir mulighet til å ta miljøansvar både hjemme, i nærmiljøet og i samfunnet for øvrig.

  Ordningen er tilknyttet det internasjonale Eco-schools nettverket som drives av Foundation for Environmental Education (FEE).

  Les mer om Grønt Flagg ordningen på www.fee.no

   

 • Miljøfyrtårn i Tronvik Gårdsbarnehage

  07/02/2019

  Miljøfyrtårn er en nasjonal sertifiseringsordning for små- og mellomstore private og offentlige virksomheter. Sertifiseringen innebærer at man oppfyller de generelle bransjekravene, samt bransjekravene for barnehager innen kategorier som arbeidsmiljø, innkjøp og materialbruk, energi, transport, avfall, estetikk.

  Høsten 2009 begynte barnehagen jobben med å oppfylle kravene på områdene som avfall og avfallsreduksjon og fokusere på innkjøpsordninger og miljømerkede produkter. Vi har også hatt mye fokus på arbeidsmiljø, hygiene, mathåndtering og energibesparende tiltak. Vi har nedsatt egen miljøgruppe bestående av en ansatt fra hver av avdelingene.

  Både barn og voksne har vært involvert i den praktiske sorteringen og fått kunnskap om hvorfor dette er viktig. Matavfallet vårt blir til jord i komposten vår. Denne jorden bruker vi i kjøkkenhagen. Barna har også lært å bruke “passe nok” med papir og såpe etter toalettbesøk. Barnehagen plukker søppel i nærmiljøet når vi er på turer. Vi har også fokus på å sortere frukt og grøntavfall som vi gir til gårdsdyra.

  Fredag 2. juli 2010 ble vi Miljøfyrtårn-sertifisert, og vi er veldig stolte av hva vi har fått til! I 2013 ble vi resertifisert for 3 nye år.

  Miljøarbeidet er sterkt forankret i barnehagens årsplan og hverdag. Vi ønsker å bidra og inspirere til å skape grobunn for en bærekraftig utvikling. Vi ønsker å gjøre vårt for at Moss kommune skal bli kjent som en Grønn kommune, og være et godt eksempel for andre.