• Miljøfyrtårn i Tronvik Gårdsbarnehage

  10/01/2024

  Miljøfyrtårn er en nasjonal sertifiseringsordning som fokuserer på små- og mellomstore offentlige og private virksomheters bærekraftige praksis. Sertifiseringen involverer oppfyllelse av generelle bransjekrav samt spesifikke bransjekrav for barnehager innen områder som arbeidsmiljø, innkjøp og materialbruk, energi, transport, avfall og estetikk.

  Høsten 2009 startet vår barnehage arbeidet med å oppfylle disse kravene, spesielt med fokus på avfallshåndtering og -reduksjon, innkjøpspraksiser og bruk av miljøvennlige produkter. Vi har også rettet oppmerksomheten mot arbeidsmiljø, hygienestandarder, matbehandling og energieffektive tiltak.

  Både barn og voksne har vært aktivt involvert i praktisk avfallssortering, og gjennom dette har de tilegnet seg verdifull kunnskap om hvorfor dette er viktig. Vårt matavfall blir omgjort til jord i komposten vår, som igjen brukes i vår kjøkkenhage. Barna har også lært viktigheten av å bruke "passe nok" med papir og såpe etter toalettbesøk. På våre utflukter i nærområdet plukker vi søppel, samtidig som vi fokuserer på å sortere frukt og grøntavfall som vi gir til gårdsdyrene.

  Vårt stolte øyeblikk kom den 2. juli 2010 da vi ble Miljøfyrtårn-sertifisert. Denne prestasjonen ble videreført da vi ble resertifisert første gang i 2013 og hvert 3 år siden da.

  Miljøengasjementet vårt er en integrert del av barnehagens årsplan og daglige rutiner. Vi ønsker å være en kraft for endring og inspirasjon ved å legge grunnlaget for bærekraftig utvikling. Vårt mål er å bidra til at Moss kommune blir anerkjent som en Grønn kommune og være et levende eksempel for andre.