• Generell informasjon om barnehagen

  07/02/2019

  Litt om Tronvik Gård:

  Tronvik Gård ligger på Jeløy utenfor Moss og er på 207 dekar, hvorav 175 er dyrket mark.
  Bygningsmessig består gården av hovedhus, tre sidebygninger, to låver, der den eldste nå er bygd om til barnehage, samt båthus og brygge.

  For tiden dyrkes det kun korn på gården, men hver sommer får den også mange kommentarer for sin lille, men vakre solsikkeåker!!

  Familien Hjelseth kjøpte gården i 1986, og har de siste 30 årene satt i stand og restaurert alle bygninger og uteområder.

  Fra låve til barnehage:

  Låven som nå er bygd om til barnehage er fra slutten av 1800 tallet, og var blant annet brukt som lager til gartneriet som var på gården tidligere.

  I underetasjen som i dag huser avdelingene Bingen og Lillefjøset, var det potetkjeller og kjølerom!

  Det var derfor en omfattende restaurering og modernisering som måtte til før vi kunne åpne dørene for nærmere 70 barn.

  I januar 2007 begynte tømming av "gamlelåven". Jo mere som ble tatt ut jo større ble spenningen på om det kanskje kunne finnes noe spennende i kriker og kroker, -men den gang ei....

  Ved påsketider startet byggmesterfirmaet for fullt, og i august kunne vi åpne den første avdelingen i splitter nye lokaler! Under "bildegalleri" kan du titte nærmere på forvandlingen "fra låve til barnehage".

  Den store drømmen om gårdsbarnehage på Tronvik Gaard ble realisert høsten 2007.  Da åpnet vi tre avdelinger for barn i alderen 0-6 år i en totalrenovert låve fra slutten av 1800-tallet! Et par år senere utvidet vi med ytterligere en avdeling.

  Barnehagen ligger i et fantastisk landskapsvernområde, med kort vei til skog og sjø.

  På denne hjemmesiden er du velkommen til å lese mer om dyrene våre, lekeplassen mm, samt hva slags barnehage vi tilbyr til barn i Moss.

   MOSS KOMMUNE SA DETTE I FORBINDELSE MED ETABLERINGEN:
  "Barnehagen vil ligge flott til med varierende natur på alle kanter. Det er rike muligheter for barns aktiviteter og det legges opp til et spennende konsept."
  "Tronvik natur- og gårdsbarnehage vil bli en "annerledes" barnehage og gi Moss kommune et større mangfold."

   Synes du denne barnehagen virker interessant eller har tips, ideer og spørsmål: send gjerne en e-post til barnehage@tronvikgaard.no

   

Fotoalbumet