• søknad om barnehageplass

  05/03/2024

  Søknad om barnehageplass i Tronvik Gårdsbarnehage administreres gjennom Moss kommunes samordnede opptak. (Slik det gjør for alle barnehager i Moss kommune.)

  Det betyr at alle søknader både til kommunale og private barnehager skal skje elektronisk til Moss kommune via deres barnehageside: moss.kommune.no

  Direktelink til siden for opptak kommer du ved å trykke her

  For barnehageåret 2024-2025 er søknadsfristen til hovedopptaket 1 mars 2024, men det vil være kontinuerlig opptak så lenge det er ledig plass i barnehagen.

  NB: Har du plass, men ønsker søke overføring til annen barnehage er fristen 1. februar -24, og må også søkes om elektronisk på overnevnte nettsted.

  Hver enkelt barnehage avgjør hvem som skal få plass ut fra opptakskriteriene som er nedfelt i barnehagens vedtekter.

  Ønskes ytterligere informasjon om barnehagen kan du kontakte                                

  styrer Øystein Brogård: barnehage@tronvikgaard.no

  eller tlf: 40 64 64 93

   

  Tronvik Gårdsbarnehage er en barnehage som gir et tilbud utenom det vanlige, med vekt på gårds- og friluftsaktiviteter. Det vil derfor være viktig for oss å gi barna gode naturopplevelser, og mulighet til å etablere et trygt og nært forhold til dyrene på gården

  Naturen på gården innbyr til kreativ lek, med enorme muligheter. Vinterstid vil det være muligheter for skigåing på eiendommen, og allerede anlagte stier og veier i tilknytning til gården gjør turmulighetene mange og utfordrende. Barna vil her ha muligheter til å gå på flotte turer uten å måtte krysse en eneste trafikkert vei.

  Barnehagen har også tilgang til egen badestrand. I tillegg til sikre og flotte bademuligheter har vi også eget båthus og barnebrygge der krabbefiske blant annet er en populær aktivitet. Stedet innbyr også til kanopadling og andre sommeraktiviteter. Vi mener dette er en barnehage med enorme muligheter, der det bare er mangel på kreativitet som kan sette en stopper for tilbudet.

   

  Åpningstid:                                                                                                       

  Tronvik Gårdsbarnehage tilbyr åpningstid fra 06:45 til 17:00 i ukens fem første virkedager. I løpet av et barnehageår vil det være 5 kurs- og planleggingsdager der barnehagen holder stengt.

   

  Redusert plass:                                                         

  Det kan søkes om 80 og 100% plass i Tronvik Gårdsbarnehage. Ønsker man at barnet skal ha fri flere dager i en periode er det selvfølgelig ingenting i veien for det. Det avtaler dere foreldre med avdelingen.

  Gjør likevel oppmerksom på at 80% plass er minste fakturasum.

  Oppsigelsestiden er to måneder. 

   

  Ferielukning:
  Barnehagen holder stengt:
  · tre uker om sommeren, fortrinnsvis i ukene 29, 30 og 31
  · Julaften og nyttårsaften
  · romjulsdagene og påskeuken.

  Priser:
  Fullstendig prisliste med viktig info om mulighet for å søke om redusert foreldrebetaling kan du laste ned på denne siden til høyre under "dokumenter".
   

  Direkte link for å søke om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid finner du ved å  trykke her!

   


Dokumenter du kan laste ned 2