• 07/02/2017

  Naturvennene 2016-2017

  Det siste året i barnehagen samle vi de eldste barn i barnehagen i en gruppe. Denne gruppen har fått navnet Naturvennene, siden vi har ekstra stor fokus på vennskap, skape gode relasjoner til de barna med samme skolekrets og vi bruker naturen mye som et læringsarena. Vi ønsker å skape et tettere samhold, øke tryggheten og skape et større felleskap mellom de barna som begynner på skolen sammen.

  Målet i grupper er å gi barna best mulig forutsetninger for å meste overgangen til skolen på en positiv måte og ha en trygg venn ved sin side.

  Vi er heldige og har en Grillhytte og en utebase vi starte dagen i. Her får barna servert frokost og vi tilrettelegger for rolige leker som bygging av lego, tegning, perling, spill og lesing i bok. Her starter vi opptil tre dager i uken. Dette blir tydeliggjort i utdelt fast ukeplan. De andre dagene starter vi inne på avdeling.

  Dette tilbyr vi siste året i barnehagen:

  Et konge siste år i barnehagen

  Et god pedagogisk opplegg

  Utvidet lek og læringsarena

  Godt samhold i gruppen med jevnaldrende barn

  En god overgang til skolen med en venn som en er trygg på

  En oversiktlig hverdag, med faste voksne å forholde seg til

  En primærvoksen som er med de gjennom hele dagen og ser barnet

  Mulighet til å ta i bruk kropp og kunnskap i varierte aktiviteter.

  Mulighet til å utvikle selvstendighet i forhold til påkledning, toalett, måltider orden på sekk og garderobeplass

  Et systematisk språktilbud på lik linje med Moss kommune.

  Sosial ferdighets trening som det å vente på tur, ta sin tur, rekke opp hånden, snakke i en mindre og større gruppe og hjelpe hverandre.

  Motoriske utfordringer som bidrar til at barna får bedre kontroll på kroppen sin, slik at de utvikler større evne til koordinasjon og konsentrasjon.

   

  #fantasiensetteringengrenser. Når vi er ute på tur finner barna fort ut hvordan de vil bruke området og er i fullgang med leken sin på kort tid. Perler blir byttet ut med steiner i forskjellige farger, fargeblyanten er byttet ut med en pinne i sanda, spillebrikkene er de selv, og ingenting er vel bedre enn å leke mor, far, storesøster og storebror når de selv har bygd huset de skal bo i? Eller det å sitte i et tre og leke at man reiser verden rundt med et helikopter med plass til alle vennene sine og med spaker som kan få helikopteret til å gjøre de mest fantastiske ting.