• Naturvennene

  11/07/2018


  28/06/2018

  Barnehageåret 2018-2019 huser Bingen Naturvennene. Avdelingen blir en gruppe på 28 barn, med 15 jenter og 13 gutter. Disse barna har alt gått ett år sammen på Bingen som 4 åringer, og nå blir de avdeling Naturvennene på Bingen. Barnegruppen beholder kjente rutiner og oppholdsrom og det gjør overgangen til å bli en Naturvenn trygg og god.

  Naturvennene er en avdeling hvor vi samler de eldste barna i barnehagen for å gi de et godt tilbud med mange utviklingsmuligheter og utfordringer med lek, læring og danning. Vi har ekstra stor fokus på vennskap, skape gode relasjoner til de barna med samme skolekrets og vi bruker naturen mye som et læringsarena. Vi ønsker å skape et tettere samhold, øke tryggheten og skape et større felleskap mellom de barna som begynner på skolen sammen.

  Målet vårt med Naturvennene er at barna skal få de beste forutsetningene for å mestre og oppleve overgangen til skolen på en positiv måte. Vi ønsker å gi barna positive forhold til fagene i skolen, og motivere til skolestart. Det er gull verdt om barna føler at de kan lære og at det å lære er gøy. Vi har også som mål og ivareta barnehagens egenart der leken ha høyt fokus. Barna skal oppleve gode vennskapsforhold og utvikle sin sosiale kompetanse. Vi har også som mål at barna skal være selvstendige og ha en god selvfølelse, selvbilde og selvtillit.

  Vi bruker naturen som en arena der vi kan gi barna muligheten for utvikling og positive opplevelser. En arena der de kan få utfolde seg, få gode minner, vekke sin undring og nysgjerrighet, bruke sin fantasi, være kreative, blir trygge på seg selv, knytte gode vennskapsbånd, oppleve mestring, osv. Her viser forskning at barn som gis mulighet til å boltre seg utendørs i minst mulig tilrettelagt terreng, blir mindre kranglete og utvikler større evne til koordinasjon og konsentrasjon. Det viser seg også̊ at den motoriske utviklingen påvirker lese- og skriveferdighetene til barn når de kommer opp i skolealder.

  Barnehagen har en grillhytte og en utebase og der er vi heldige som får starte dagen. Her får barna servert frokost og vi tilrettelegger for rolige leker som bygging av lego, tegning, perling, spill og lesing i bok. Her starter vi opptil tre dager i uken. Dette blir tydeliggjort i utdelt fast ukeplan. De andre dagene starter vi inne på avdeling.

  Barnegruppen blir mye delt opp i to grupper hvor vi har ulike prosjekter, skolerettede aktiviteter og turer. Vi kommer til å jobbe med gården vår gjennom hele året hvor vi har fokus på dyrene, vitaminhagen og hva skjer på jorden og gården.

  Dette tilbyr vi siste året i barnehagen:

  Et konge siste år i barnehagen

  Et godt pedagogisk opplegg

  Utvidet lek og læringsarena

  Godt samhold i gruppen med jevnaldrende barn

  En god og trygg overgang til skolen med en venn som en er trygg på

  En primærvoksen som er med de gjennom hele dagen og ser barnet

  Mulighet til å ta i bruk kropp og kunnskap i varierte aktiviteter.

  Mulighet til å utvikle selvstendighet i forhold til påkledning, toalett, måltider orden på sekk og garderobeplass

  Et systematisk språktilbud på lik linje med Moss kommune.

  Sosial ferdighets trening som det å vente på tur, ta sin tur, rekke opp hånden, snakke i en mindre og større gruppe og hjelpe hverandre.

  Motoriske utfordringer som bidrar til at barna får bedre kontroll på kroppen sin, slik at de utvikler større evne til koordinasjon og konsentrasjon.

  #fantasiensetteringengrenser. Når vi er ute på tur finner barna fort ut hvordan de vil bruke området og er i fullgang med leken sin på kort tid. Perler blir byttet ut med steiner i forskjellige farger, fargeblyanten er byttet ut med en pinne i sanda, spillebrikkene er de selv, og ingenting er vel bedre enn å leke mor, far, storesøster og storebror når de selv har bygd huset de skal bo i? Eller det å sitte i et tre og leke at man reiser verden rundt med et helikopter med plass til alle vennene sine og med spaker som kan få helikopteret til å gjøre de mest fantastiske ting.